Dana Et Grubu

Ekol Et

Dana But

İçindekiler: Bonfile, kontrafile, tranç, sokum, yumurta, nuar, kontranuar, incik ve pençetayı kapsayan kısımdır. 2 kaburgalı olarak çeyreklenmiştir.

Ekol Et

Dana Kol

İçindekiler: 11 Kaburgalı olarak çeyreklenmiş antrikot, kürek, gerdan ve döşü kapsayan kısımdır.

Ekol Et

Dana Kısa But

İçindekiler: İncik kemiği, orta kemik ve çanak kemiği içeren dana bütün filetosuz ve pençetasız kısmıdır.

Ekol Et

Dana Orta Kemikli Kısa But

İçindekiler: Dana kısa butun incik ve çanak kemikleri alınmış halidir.

Ekol Et

Dana Yumurta

İçindekiler: Yağ tabakası ve sinirleri alınmış but etidir.

Ekol Et

Dana Kontranuar

İçindekiler: Zarı ve sinirleri alınmış but etidir.

Ekol Et

Dana Sokum

İçindekiler: Fazla yağları alınmış but etlerindendir.

Ekol Et

Dana Kürek

İçindekiler: Dana kolun kürek kısmının kapağı alınmış kemiksiz halidir.

Ekol Et

Dana Pençeta

İçindekiler: Dana butun boşluğunun trimmingli dış ve iç zarının alınmış kemiksiz halidir.

Ekol Et

Dana Döş

İçindekiler: Dana kolun boşluk kısmının sıyırma yöntemi ile hazırlanmış kemiksiz halidir.

Ekol Et

Dana Gerdan

İçindekiler: Dana kolun tüm yağlarından arındırılmış, dış kapak üzerindeki kanlı dokuların bulunmadığı, boyun kısmının kemiklerinden ayrılmış halidir.