Kuzu Et Grubu

Ekol Et

Kuzu (Kıvırcık) Karkas

İçindekiler: Evcil kıvırcık cinsi koyunun 6. haftadan 26. haftanın sonuna kadar yaşta, kasaplığa sevk edilecek erkek ve dişi yavrularının kesim kurallarına uygun olarak kesilmiş, yüzülmüş, baş ve ayakları ayrılmış iç organları (böbrek hariç), idrar kesesi

Ekol Et

Kuzu But Kemikli

İçindekiler: Bel kemiğinden itibaren 1. boğumdan kesilmiş, lenf yumruları (beze) temizlenmiş, kaba kuyruk yağları alınmış, max: 4 mm yağ kalınlığı olan çanak, incik ve orta kemiğini (ischi-pubis-iliaca-femur) içeren kısımdır.

Ekol Et

Kuzu Kol (Kemikli)

İçindekiler: Kürek kemiği (scapula) kıkırdak kısmından (cartilago) sıfır olarak kesilmiş, lenf yumruları (beze) temizlenmiş, gerdan kısmını içermeyen, kürek ve ön kol kemiğini içeren (scapula humerus), max: 4mm yağ kalınlığı olan kısımdır.

Ekol Et

Kuzu Fleto Kemikli

İçindekiler: Kafes kemiğinin bitiş noktasından (costa kemiğinin bitiş noktası) kesilen ve çanak kemiğinin (cocsa) başlangıç noktasına kadar devam eden bonfilesi üstünde kalan kısımdır. Boşluk, sırt ve bel yağlarının alınması gerekmektedir.

Ekol Et

Kuzu Gerdan Kemikli

İçindekiler: 6 ile 7. boğum arasından kesilmiş, nefes borusunun etrafındaki kan ve lenf yumruları alınmış, soluk borusu 1,5 cm kesilmiş (kurtboğan kemiği alınmış. Layrynx) kısmıdır.

Ekol Et

Kuzu But İncik Kemikli

İçindekiler: Buttan çıkan inciklerin baş kemikleri alınmış kısımdır.

Ekol Et

Kuzu Kanat Pirzola

İçindekiler: Bütün kafesin orta bel kemiği (Lumbal vertebra kemiği) ve pirzola üstü döş eti alınmış kısımdır. Kemik uzunluğu antrikot bitiminden itibaren (costa uzunluğu) max: 7 cm olmalıdır.

Ekol Et

Kuzu Bonfile

İçindekiler: Yağ fitili ve üst zarı alınmış, bel omurları iç yüzeyindeki kemiksiz kısımdır.

Ekol Et

Kuzu Fileto Kemiksiz

İçindekiler: Kuzu kemikli filetonun omurları ve bel kemiği alınmış, sinirleri ve yağı temizlenmiş, bonfilesi üstünde kemiksiz kısımdır.

Ekol Et

Kuzu But Kemiksiz İnciksiz

İçindekiler: Kemikli kuzu butun bütün çanak, orta kemiği (ischi-pubis-iliaca) ve inciği alınmış, lenf yumruları temizlenmiş, max: 4 mm yağ kalınlığı olan kemiksiz kısımdır.

Ekol Et

Kuzu Kol Kemiksiz

İçindekiler: Kemikli kuzu kolun kürek ve orta kemiği (scapula ve humerus) alınmış, inciği üzerinde kalan, lenf yumruları temizlenmiş, max: 4 mm yağ kalınlığı olan kemiksiz kısmıdır.

Ekol Et

Kuzu Döş

İçindekiler: Kuzu kafes üzerinde ve kolun boşluk kısmında bütün halde bulunan kemiksiz kısımdır.